De Statenhofpers is de privépers van Jaap Schipper en Christianne Duchateau. De pers ontleent zijn naam aan een pension later verzorgingshuis dat tot 1992 gevestigd was aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag. De foto op de homepage toont het huis (waarvan het linker gedeelte het woonhuis en de pers herbergt) op een regenachtige dag in februari 1923. De pers zelf werd opgericht in 1994. Zoals bij zovele private presses in Nederland werd de basis gelegd in Woubrugge waar de eerste beginselen van het drukken op een handpers door Jan Keijser bijgebracht werden. Aldaar werden ook de eerste uitgaven gedrukt als eerste een bescheiden uitgaafje van Leo Vroman met herinneringen aan Tjalie Robinson. Later zou van Tjalie Robinson nog een zeer omvangrijke uitgave bij de pers het licht zien. Ook later werd nog naar Woubrugge uitgeweken voor formaten die de Korrex Stuttgart, die inmiddels op de tweede verdieping van het huis geïnstalleerd was niet aankon. In de loop der jaren bleek dat de ambities van de pers niet altijd te verwezenlijken waren op de handpers en werd het drukwerk van diverse omvangrijke uitgaven uitbesteed aan offset drukkerij Jan de Jong te Amsterdam. Alle beslissingen omtrent inhoud en vormgeving liggen ook bij dit soort uitgaven bij de eigenaren van de pers zodat ook deze uitgaven beschouwd kunnen worden als privé uitgaven. Met onze pers willen wij literaire teksten die op een of andere manier voor ons betekenis hebben een eigen vorm geven. Wij  streven daarbij geen huisstijl na maar trachten de typogafische vormgeving aan te passen aan de inhoud en het karakter van de tekst. Lettertype, papiersoort en bindwijze zijn daarbij ondersteunend om te trachten de uitgaven onderscheidend te doen laten zijn. Ook wordt daarbij frequent samengewerkt met beeldend kunstenaars onder wie Joost Veerkamp, Olivia Ettema, Peter Lazarov en Marcel van Eeden, indien mogelijk door de combinatie van boekdruk met originele grafiek.