Statenhofpers

Welkom op de website van de Statenhofpers. Op deze site vindt u informatie over de pers en heeft u de mogelijkheid nog leverbare titels te bestellen. Tevens zal op gezette tijden informatie over de aard en voortgang van lopende projecten op de site te vinden zijn. Op dit moment is de site nog in ontwikkeling. Met name de fondslijst en categorie leverbare titels zijn nog niet compleet. De bestel- en betaalfunctie zijn actief zodat leverbare titels op eenvoudige wijze besteld en betaald kunnen worden. Onder de kop nieuws in de menubalk kunt u onder andere informatie vinden over binnenkort te verschijnen uitgaven.

Recent verschenen

Kaarten uit Berlijn - J. van Oudshoorn

Kaarten uit Berlijn - J. van Oudshoorn

Na twee delen niet eerder gepubliceerde dagboeken van J. van Oudshoorn vers..

€ 95.00

Mensje van Keulen - Meneer Harry

Mensje van Keulen - Meneer Harry

Meneer Harry van Mensje van Keulen bevat naast het prachtige titelverhaal e..

€ 47.50

F.B. Hotz - Een aalmoes in Tölz

F.B. Hotz - Een aalmoes in Tölz

De huidige uitgave van ‘Een aalmoes in Tölz’ kent een lange voorgeschiedeni..

€ 65.00

Lorentz - Marcel van Eeden

Lorentz - Marcel van Eeden

Lorentz bevat acht steendrukken die Marcel van Eeden maakte bij het gelijkn..

€ 250.00

J van Oudshoorn - Dagboek 1934 - 1943

J van Oudshoorn - Dagboek 1934 - 1943

Na het eerder verschenen deel van Van Oudshoorns dagboeken over de jaren 19..

€ 90.00