De pers hoopt ook in 2017 weer een aantal uitgaven het licht te doen zien. Een uitgave met intieme dagboeknotities van C.O. Jellema bezorgd en toegelicht door Gerben Wynia is vrijwel persklaar. Ook deel 2 van de dagboeken van J.van Oudshoorn zullen nog voor de zomer verschijnen. Zeer verheugd zijn wij toestemming gekregen te hebben van de erven van F.B. Hotz om een ongebundeld verhaal met de titel Een aalmoes in Tölz te mogen uitgeven. Jan Paul Hinrichs die al eerder een uitgave met brieven van Hotz voor de Statenhofpers verzorgde deed met betrekking tot dit verhaal een aantal spectaculaire ontdekkingen die in een uitgebreide toelichting bij het verhaal onthuld zullen worden. Samen met Vic van de Reijt wordt gewerkt aan een uitgave van grotendeels ongepubliceerde cabaretliedjes van Willem Wilmink. Deze uitgave zal een facsimile bevatten van het cahier waarin Wilmink deze liederen, voorzien van illustraties van zijn eigen hand schreef. Eind dit jaar zal een omvangrijke bundel met sonnetten van verschillende auteurs vertaald door Maarten Asscher het licht zien. Marcel ven Eeden, van wie de pers al eerder een uitgave verzorgde met tekeningen bij het gedicht Antimaterie van Gerrit Achterberg vervaardigde acht steendrukken bij een tekst van eigen hand. De litho’s met “Haagse stadsgezichten” werden gedrukt door meesterdrukker Gert Jan Forrer. Van Mirjam Rotenstreich zal nog dit jaar een uitgave verschijnen met teksten bij door haar zoon Tonio vervaardigde foto’s van haar katten Tygo en Tasha.

Zodra een van bovengenoemde titels beschikbaar is zal nadere informatie op de website te vinden zijn.

Geef een reactie