Recent kwam het derde deel in de Van Oudshoorn reeks waarin eerder twee delen ongepubliceerde dagboeken verschenen gereed. Het betreft Kaarten uit Berlijn. De productie van het boek dat 38 in het boek ingestoken gefacsimileerde ansichtkaarten bevat was een ware tour de force. Elders leest u meer over deze uitgave. Ter perse is Geniaal is niet direct het woord, brieven van F.B. Hotz aan Theo Sontrop. Het boek bevat 73 brieven van Hotz aan zijn uitgever. Voor de Hotzliefhebbers een onmisbare uitgave! Daarnaast vordert de uitgave van Mirjam Rotenstreich met herinneringen aan haar vader aan de hand van voor een groot deel niet eerder gepubliceerde tekeningen van Sam Drukker. 

Aangezien de provider die wij hadden als intermediair voor de Ideal betalingen deze service gestaakt heeft is het op dit moment niet mogelijk op deze wijze te betalen. U kunt u bestellingen doen door het betreffende bedrag over te maken naar rekening NL71ABNA0605801142 met vermelding van titel en adresgegevens.

Geef een reactie