Nieuws

Nieuwe website

Per 6 juni is de website vernieuwd met hopelijk nog meer gebruikersgemak.

Over Luiken doos na 13 jaar eindelijk gereed!!!

In 2005 verscheen Over luiken van Rudy Kousbroek met tekeningen van Joost Veerkamp bij de Statenhofpers. In het colofon van die uitgave werd gewag gemaakt van een nog te verschijnen luxe editie in halfoasis gebonden en vergezeld van extra tekening van Joost Veerkamp.  Het boek zelf is nog door Rudy Kousbroek gesigneerd. Maar bij een extra tekening is het echter niet gebleven. Er kwamen wel steeds nieuwe bijlagen, een CD met een gesprek met Rudy in een zeer speciale mysterieuze verpakking, een boek met herinneringen aan Kousbroek door jeugdvriend Remco Campert, een letterlijk lichtgevende kaart van Parijs, een echt brandend lantaarnpaaltje dat zo’n belangrijke rol speelt in het boek. Kortom, een kunstenaarsboek dat zijn weerga niet kent. Bas Lafleur maakt de doos die alleen op bestelling vervaardigd wordt. De prijs bedraagt € 850,–. Het is te bestellen, door een mail naar de pers te sturen. Woorden schieten te kort om een juiste voorstelling van dit project te krijgen. Via https://www.youtube.com/watch?v=hB2-LSBqtuI is daarom een film te bekijken. De doos met inhoud en aanvullende informatie zijn daarnaast te bezichtigen op  https://ligneclaire.cargocollective.com/Kousbroek-Campert-Veerkamp-Over-Luiken-Luxe-Editie

Voortgang nieuwe uitgaven en informatie over IDeal betaling

Recent kwam het derde deel in de Van Oudshoorn reeks waarin eerder twee delen ongepubliceerde dagboeken verschenen gereed. Het betreft Kaarten uit Berlijn. De productie van het boek dat 38 in het boek ingestoken gefacsimileerde ansichtkaarten bevat was een ware tour de force. Elders leest u meer over deze uitgave. Ter perse is Geniaal is niet direct het woord, brieven van F.B. Hotz aan Theo Sontrop. Het boek bevat 73 brieven van Hotz aan zijn uitgever. Voor de Hotzliefhebbers een onmisbare uitgave! Daarnaast vordert de uitgave van Mirjam Rotenstreich met herinneringen aan haar vader aan de hand van voor een groot deel niet eerder gepubliceerde tekeningen van Sam Drukker.  Aangezien de provider die wij hadden als intermediair voor de Ideal betalingen deze service gestaakt heeft is het op dit moment niet mogelijk op deze wijze te betalen. U kunt u bestellingen doen door het betreffende bedrag over te maken naar rekening NL71ABNA0605801142 met vermelding van titel en adresgegevens.

Update voortgang uitgaven 2017

De uitgave van het intieme dagboek van C.O. Jellema getiteld Herinnering verschoont, bezorgd door Gerben Wynia is persklaar en bij de drukker. Het wordt een relatief klein boek gezet uit de prachtige Monotype Centaur en in twee kleuren gedrukt op handgeschept Japans papier. De reguliere editie is gebonden in half Tsarinalinnen met platten van handgeschept Roma (een restpartij: ook dit schitterende papier wordt niet meer gemaakt), de luxe editie krijgt van Frans den Breejen een band van heel perkament. Ook het tweede deel van de dagboeken van Van Oudshoorn krijgt vaste vormen. Er resten nog enkele kleine tekstaanpassingen en het uitzoeken van de illustraties en bijlagen oa een facsimile van een zowel door Van Deyssel en Boutens ondertekende brief en een ontroerend kaartje met de mededeling dat VO afgewezen wordt als medewerker aan de volkstelling, een functie waarvoor hij onder zijn auteursnaam (!) na de oorlog had gesolliciteerd. Uitvoering, papier en bindwijze zijn conform deel 1 zij het uiteraard in een andere kleurstelling. De tekst van “Een aalmoes in Tölz” van F.B Hotz is vanuit het gedigitaliseerde bestand van de tekst in Tirade gecorrigeerd, een arbeidsintensief karwei mede door het extreem grote aantal zetfouten in de brontekst (kwaliteitsuitgeverij Van Oorschot!). Jan PaulHinrichs schreef een schitterend flankerend essay en het boek zal foto’s en illustraties bevatten uit een artikel uit 1914 waarin het huis waarin het verhaal zich afspeelt besproken wordt. Gezegend het internet dat de aanschaf van de betreffende jaargang relatief eenvoudig maakte, al was mijn exemplaar het enig vindbare. Belangrijker wellicht de constatering dat het verhaal, ontdaan van de zetfouten en in een goede opmaak een verrassend goed Hotzverhaal blijkt te zijn, beter dan menig wel gebundeld verhaal naar mijn mening.  In 2010 verscheen bij de Statenhofpers het boek Over Luiken van Rudy Kousbroek met tekeningen van Joost Veerkamp. Inmiddels een zelden of nooit meer aangetroffen uitgave indertijd bekroond met de Emile Puettmanprijs. Er was van dat boek ook een luxe editie gepland: een halfleren band met een extra tekening. De halfleren editie werd vervaardigd en nog door de auteur gesigneerd. Langzamerhand groeide het project echter uit. De auteur werd geïnterviewd voor een CD, er kwamen allerlei bijlages bij, een spectaculaire doos werd ontworpen, een dummy werd gemaakt. Remco Campert schreef op verzoek van de pers zijn herinneringen aan Kousbroek, daarvan verscheen ook een boek dat uiteraard ook een plaats in de doos moest krijgen en zo ging het maar door. Inmiddels zijn alle losse componenten gereed en worden nieuwe proefdozen vervaardigd. Het wordt een kunstenaarsboek dat zijn gelijke niet kent. Gezien het grote aantal voorbestellingen worden belangstellenden geadviseerd een ex vóór verschijnen (vrijblijvend) te reserveren. De steendrukken voor het boek “Lorentz” van Marcel van Eeden zijn inmiddels door meesterdrukker Gert Jan Forrer gedrukt op BFK Rives en als dikke pakken papier bij ons thuis afgeleverd. Het betreft acht prenten waarvan een tweetal met het formaat 315 x 440 mm (dubbele pagina) en zes van 315 x 220 mm (hxb). Het maximale formaat dat mijn proefpers, als ik in de breedte druk aankan. Het boek heeft dus een staand (papier)formaat van 315 x 220 mm. De prenten verbeeldden de in de tekst genoemde locaties die de hoofdpersoon van de tekst bewandelt tijdens een tocht door Den Haag tijdens de vroege morgen van 7 februari 1935. Inmiddels heb ik de eerste twee drukgangen van de tekst op de handpers voltooid. Het verheugt mij zeer te kunnen aankondigen dat er een luxe editie zal verschijnen (opl 12 ex waarvan 10 voor de verkoop) welke een originele tekening van de kunstenaar zal bevatten. Ook zal de bindwijze van deze editie verschillen van de “gewone” en zal het geheel gevat zijn in een overslagdoos. Gezien de aard van deze uitvoering zal deze editie kostbaar zijn maar anderzijds relatief bescheiden in relatie tot de prijs van een tekening van Van Eeden in een galerie.  Exemplaren van alle bovengenoemde boeken kunnen, geheel vrijblijvend gereserveerd worden.

Geplande uitgaven 2017

De pers hoopt ook in 2017 weer een aantal uitgaven het licht te doen zien. Een uitgave met intieme dagboeknotities van C.O. Jellema bezorgd en toegelicht door Gerben Wynia is vrijwel persklaar. Ook deel 2 van de dagboeken van J.van Oudshoorn zullen nog voor de zomer verschijnen. Zeer verheugd zijn wij toestemming gekregen te hebben van de erven van F.B. Hotz om een ongebundeld verhaal met de titel Een aalmoes in Tölz te mogen uitgeven. Jan Paul Hinrichs die al eerder een uitgave met brieven van Hotz voor de Statenhofpers verzorgde deed met betrekking tot dit verhaal een aantal spectaculaire ontdekkingen die in een uitgebreide toelichting bij het verhaal onthuld zullen worden. Samen met Vic van de Reijt wordt gewerkt aan een uitgave van grotendeels ongepubliceerde cabaretliedjes van Willem Wilmink. Deze uitgave zal een facsimile bevatten van het cahier waarin Wilmink deze liederen, voorzien van illustraties van zijn eigen hand schreef. Eind dit jaar zal een omvangrijke bundel met sonnetten van verschillende auteurs vertaald door Maarten Asscher het licht zien. Marcel ven Eeden, van wie de pers al eerder een uitgave verzorgde met tekeningen bij het gedicht Antimaterie van Gerrit Achterberg vervaardigde acht steendrukken bij een tekst van eigen hand. De litho’s met “Haagse stadsgezichten” werden gedrukt door meesterdrukker Gert Jan Forrer. Van Mirjam Rotenstreich zal nog dit jaar een uitgave verschijnen met teksten bij door haar zoon Tonio vervaardigde foto’s van haar katten Tygo en Tasha. Zodra een van bovengenoemde titels beschikbaar is zal nadere informatie op de website te vinden zijn.

A.F.Th. van der Heijden – Kastanje a/d Zee

De uitgave Kastanje a/d Zee heeft zich mogen verheugen op een overweldigende belangstelling. Drie dagen na verschijnen is het boek reeds uitverkocht. Ook de luxe editie is inmiddels ver overtekend en uitverkocht.

Remco Camperts herinneringen aan Rudy Kousbroek

Zeer binnenkort verschijnt “Een paar herinneringen” van Remco Campert. Dit boek bevat herinneringen van de schrijver aan Rudy Kousbroek zijn vriend sinds de middelbare schooltijd. In het boek beschrijft Campert enkele episodes uit verschillende periodes in beider leven. (middelbare schooltijd, hun tijd in Parijs en een gezamenlijke reis naar Indonesië. Het boek bevat vele tekeningen van Joost Veerkamp en werd geheel met de hand gezet, gedrukt en gebonden. Zeer binnenkort meer informatie over dit boek.